Stary regulamin

Regulamin sklepu (obowiązuje od 25.12.2014r.)

Informacje ogólne

Regulamin sklepu :www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl(obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r.)

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną kosmetyków pielęgnacyjnych poprzez sklep internetowy pod adresem

www.krynickiespa.pl, wwwkolobrzeskiespa.pl, www.bio-life.com.pl za pośrednictwem sieci internet a złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu.

 

Witryna www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl

umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie www.krynickiespa.pl, wwwkolobrzeskiespa.pl, www.bio-life.com.pl

Rejestracja w sklepie jest bezpłatna ,a przez rejestrację Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych dobrowolnie w formularzu rejestracyjnym do celów realizacji zamówienia .Sklep zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego ,przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

 

 

DEFINICJE

 

1. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży

za pośrednictwem sklepu internetowego www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego oraz prawa odstąpienia od umowy.

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem:

www.krynickiespa.pl, wwwkolobrzeskiespa.pl, www.bio-life.com.pl

prowadzony przez firmę: BIO-LIFE COSMETICS WIOLETTA Mleczek ,Kraszewskiego 1 33-380 Krynica –Zdrój , +48 185427889 NIP: PL 872-201-79-13 ,REGON :151265234

 

2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

4. Produkty- Wszystkie towary oferowane w :www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. W dziale "Promocje" mogą być oferowane towary po promocyjnych cenach.

5.Ceny- Wszystkie ceny podane na stronach internetowych:

www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w momencie złożenia zamówienia.Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.Wszelkie płatności związane z realizacja zamówienia są realizowane w polskiej walucie PLN.

 

6. Sprzedawca – BIO-LIFE COSMETICS Wioletta Mleczek , ul. Kraszewskiego 1 ,33-380 Krynica-Zdrój

7.Towar –

rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl

8. Konto – przestrzeń www.krynickiespa.pl, wwwkolobrzeskiespa.pl, www.bio-life.com.pl

zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.

9. Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności oraz cookies stanowią całość do regulaminu i jest dostępna na stronach www.krynickiespa.pl, wwwkolobrzeskiespa.pl, www.bio-life.com.pl

 

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym

www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl

wystawiane są faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze,że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

 

10. KONTO

Klient nie może dostarczać do www.krynickiespa.pl, wwwkolobrzeskiespa.pl, www.bio-life.com.pl treści, w tym Opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.

11.Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta po rejestracji. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Podanie tego numeru jest warunkiem koniecznym świadczenia usług dodanych przez www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl o których mowa poniżej. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.

W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach internetowych

www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl

 

11.ZAMÓWIENIA

 

 

14.Klient składa zamówienie m.in. poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym na:

www.krynickiespa.pl, wwwkolobrzeskiespa.pl, www.bio-life.com.pl

 

Zamówienie określa jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i w razie potrzeby wysyła odpowiedni komunikat (np. odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji).Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

 

Zamówienie w sklepie internetowym

www.krynickiespa.pl, www.kolobrzeskiespa.pl, www.bio-life.com.pl

można złożyć w następujący sposób:

a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego,

b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres:info@krynickiespa.pl. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.Zamówienia sa realizowane na terenie Rzeczposoplitej Polskiej.

c) telefonicznie pod numerem działu handlowego: (018) 5427889

Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje m.in. numer zamówienia w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

 

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w dni (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego . W tym czasie zostanie wysłany

do Kupującego e-mail z informacją przyjęte do realizacji .

W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży może zostać niezwłocznie potwierdzona przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego info@krynickiespa.pl o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

 

12.Formy płatności

Możliwe są następujące formy płatności:

Pobranie - po złożeniu zamówienia i wybraniu tej formy płatności wysyłana jest informacja e-mailem ze strony o dokonanym wyborze towaru/towarów oraz zostaje podana kwota do zapłaty, jaką należy uregulować gotówką przy odbiorze towaru. Jednocześnie Klient musi dokonać akceptacji potwierdzenia zamówienia działając zgodnie z instrukcją wysłaną w w/w informacji. Po akceptacji zamówienie jest pakowane i wysyłane.

Przelewem - po złożeniu zamówienia i wybraniu takiej formy płatności z wysyłana jest informacja ze strony e-mailem o dokonanym wyborze towarów oraz zostaje podana kwota do zapłaty przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez .:BZWBK 89150015591215500564900000. Jednocześnie Klient musi dokonać akceptacji potwierdzenia zamówienia działając zgodnie z instrukcją wysłaną w w/w informacji. Niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na Naszym koncie zamówienie jest pakowane i wysyłane.

3. W szczególnych przypadkach sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki za pobraniem bez podania przyczyny.

4. Wysyłka towaru następuje w przeciągu max.5-20 dni roboczych:Realizacja zamówienia potwierdzonego przez Klienta ,następuje od poniedziałku do piątku.
-w przypadku zaksięgowania pieniędzy na koncie lub złożenia zamówienia Sklep zastrzega sobie jednak prawo do opóźnienia w wysyłce w szczególnych przypadkach do 10-20 dni roboczych, o czym Klient zostanie poinformany drogą e-mail-ową lub telefoniczną.
5 Zamówienie zostanie zrealizowane ,jeśli towar jest dostepny na magazynie.W przypadku braku częsci towarów zamawiający Klient jest inforomowany telefonicznie lub droga e-mailową i podejmuje decyzje o sposobie ralizacji(oczekiwanie,skompletowanie lub anulowanie zamówienia)
6.Klient poprzez zamówienie wytraża zgode na wystawienie faktuty Vat a także przechowywania i udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.
7,Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia.Klient ponosi odpowiedzialnośc za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8. Sklep nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wysyłki związane z brakiem kontaktu z Klientem lub błędnym:niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

 

 

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

15.Wszystkie ceny w sklepie internetowym na

www.krynickiespa.pl, www.kolobrzeskiespa.pl, www.bio-life.com.pl podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

 

PŁATNOŚCI

16.Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.

 

DOKUMENTY KSIĘGOWE

17.Sprzedawca dokumentuje sprzedaż towarów wystawiając fakturę VAT która jest dostarczona Klientowi wraz z towarem.Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np.z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, Sprzedawca domniemuje, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.

 

Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”)oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

 

DOSTAWA

 

 

18.Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach dostawy poprzez formularz zamówienia.W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.Sprzedawca poinformuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy towarów .Dostawa towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

 

19. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia.Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY- postanowienia ogólne

 

20. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów .

Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich),a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in.na formularzu, e-mailem lub pocztą. Sprzedawca potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

przedmioty muszą być dostarczone w oryginalnym opakowaniu oraz nie mogą nosić śladów użytkowania

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami .Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

Zwroty

 

-.Klient ,który jest konsumentem ma prawo –zgodnie z art.7 ustawy z dnia 02.03.2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny tekst jednolity z dnia 14 wrzesnia 2012r(Dz.U.z 2012 r poz. 1225)-odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu.

- Zwroty przyjmowane są tylko i wyłącznie z wydaną w czasie sprzedaży fakturą VAT lub paragonem fiskalnym oraz z wypełnionym formularzem zwrotu

-. Przed wysłaniem zwrotu prosimy skontaktować się z Zespołem sklepu

-. Zlecenia przelewów wykonywane są w ciągu 14 dni od dnia otrzymania paczki.

-. Paczkę ze zwrotem należy przesłać na adres Sklepu - zostanie on podany w mailu a także znajduje się w zakładce 'Kontakt'np. na stronie www.bio-life.com.pl,www.krynickiespa.pl,www.kolobrzeskiespa.pl

 

 

Reklamacje produktów nieużywanych

- Niniejsza procedura reklamacyjna dotyczących produktów nowych, nieużywanych.

- Wszystkie produkty wysyłane przez Sklep są wielokrotnie sprawdzane: raz przy wejściu na magazyn, dwa przy wyjściu do Klienta. Sporadycznie zdarzają się wady przeoczone przez pracowników Sklepu, które podlegają reklamacji. Wady produktów prosimy zgłosić niezwłocznie po otrzymania zamówienia.

- Prosimy przy reklamacji przed odesłaniem o zgłoszenie i skonsultowanie się ze Sklepem. W tym celu należy zgłosić poprzez e-mail: info@krynickiespa.pl.

- Przed odesłaniem należy zapoznać się z paragrafem regulaminu pt. 'Ogólne warunki odsyłania przesyłek'.

-Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 -14 dni od otrzymania produktu.

Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 7-14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić,czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

 

Ogólne warunki odsyłania przesyłek

-Przesyłki reklamacyjne prosimy odsyłać zwykłymi paczkami pocztowymi

- Przesyłki odsyłane do Nas w ramach zwrotów/wymian/reklamacji powinny być dobrze i solidnie zapakowane, aby doręczone zostały bez uszkodzenia oraz zniszczenia oryginalnego opakowania.

- Przed odesłaniem reklamacji /zwrotu prosimy o kontakt poprzez e-mail: info@krynickiespa.pl.

-Produkty do reklamacji należy odsyłać Pocztą Polską.

 REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA
Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez BIO-LIFE COSMETICS na warunkach przedstawionych w poniższym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera prosimy starannie i uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
1.By prawidłowo korzystać z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
2. Newsletter jest usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o :
-nowościach
-promocjach
-konkursach ,aktualnościach oraz wysyłanie wybranych przez BIO-LIFECOSMETICS wiadomości drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
3. Zarejestrowanie się w Bazie przez Użytkownika jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika na otrzymywanie bezpłatnego newslettera a BIO-LIFE COSMETICS nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera a BIO-LIFE COSMETICS zastrzega sobie prawo do:
-wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,
-całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera, bez podania przyczyny.
-czasowego zaprzestania usługi newslettera lub zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników

 

 

 

22.Klient, umieszczając w E-Sklepie

www.krynickiespa.pl,www.kolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl

opinię, udziela Sprzedawcy niewyłącznej licencji do korzystania z treści opinii przez czas nieoznaczony w sieci Internet w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją

www.krynickiespa.pl,www.kolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl lub towarów, w tym do publicznego udostępniania opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

23.Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do

www.krynickiespa.pl,www.kolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy Klient korzysta ze www.krynickiespa.pl,www.kolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu lub gdy Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

24.Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad

-odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

-odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

-Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, firm kurierskich lub usług internetowych itp.

 

DANE OSOBOWE

 

25.Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług

www.krynickiespa.pl,www.kolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl .Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

26.Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 25 grudnia 2014 roku .Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji e-sklepu www.krynickiespa.pl,www.kolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta. Niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypowiedzenia, konto Klienta w www.krynickiespa.pl, www.kolobrzeskiespa.pl, www.bio-life.com.pl zostanie usunięte.

Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta

w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepu

www.krynickiespa.pl,www.kolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny..

 

 

 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ZWROTU

formularz ten należy wypełnić i przesłać do www.krynickiespa.pl,www.kolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl tyl

Do: BIO- LIFE COSMETICS

UL. Kraszewskiego 1

33-380 Krynica-Zdrój

 

 

 

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

………..………………………………………………………………………niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży /zwrot następujących rzeczy……….……………/………………………………

o świadczenie następującej usługi…………….………………………………………….., zawartej z

www.krynickiespa.pl,www.kolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl

dnia, ……………………….201… roku. Proszę o zwrot kwoty .............................................

Na konto bankowe nr............................................lub przekazem pocztowym.................................

 

 

Data i podpis: ………………………………………………

 

 

Prosimy o uzupełnienie:

-imię, nazwisko, adres, adres e-mail

-niepotrzebne skreślić

-wskazać datę zawarcia umowy

-proszę o opatrzenie dokumentu datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko)

 

 

Informacje ogólne

 

Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę –

www.krynickiespa.pl,www.kolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl(pełne dane w Regulaminu na stronach www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl i stosowania cookies w ramach e-sklepu

www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka).

 

Informacje w formularzach

www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta,może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba że poniżej określono inaczej.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji lub Zamówienia.

Informacja o plikach cookies www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl

korzysta z plików cookies.

Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl poważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramach

www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl

Zabezpieczenia danych osobowych www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

 

Administratorem danych jest Sprzedawca:

BIO- LIFE COSMETICS

UL. Kraszewskiego 1

33-380 Krynica-Zdrój

 

 

Zmiana, poprawianie, usuwanie danych osobowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie.Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywanew dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.

Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych uzyskają Państwo kontaktując się z info@Krynickiespa.pl

Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli Klient nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z e-sklepu

www.krynickiespa.pl,wwwkolobrzeskiespa.pl,www.bio-life.com.pl


Klient może skutecznie i efektywnie kontaktować się ze sklepikiem internetowym poprzez e-mail: info@Krynickiespa.pl , W przypadku odesłania przez Klienta do sklepiku zamówionego Towaru w związku ze zgłoszeniem reklamacyjnym,sklepik przyjmie takie przesyłki za pobraniem, wyłącznie w przypadku, gdy dana przesyłka została przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego publicznego operatora pocztowego.

 

 

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a sklepikiem której przedmiotem są usługi świadczone przez sklepik na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.