Prawo odstąpienia


Jeśli chcesz odstąpić od umowy kupna, pobierz formularz odstąpienia, wypełnij i wyślij do nas.

Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem www.krynickiespa.pl/Prawo-odstapienia może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów .

Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich),a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in.na formularzu, e-mailem lub pocztą. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.